Numer wpisu
367/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1436/59 i 4036/59, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Konarskiego w Rybniku – Popielów.
Znak sprawy
Ek I-7635/00244/07
Data wydania
2007-09-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08