Numer wpisu
368/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1761/94, 1765/101, 1757/99, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych w obrębie kąpieliska otwartego przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00263/07
Data wydania
2007-09-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, ul. Gliwicka 72; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08