Numer wpisu
369/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4201/241, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 51 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00264/07
Data wydania
2007-08-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedszkole Nr 2, ul. Wodzisławska 51; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08