Numer wpisu
370/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola francuska, rosnącego na terenie działki nr 1320/1, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 64 w Rybniku - Chwałowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00298/07
Data wydania
2007-09-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”, ul. Śląska 18; 44 – 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08