Numer wpisu
371/B/2007
Dotyczy
wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny o obwodzie pnia 136 cm z posesji przy ul. Wojska Polskiego 9
Znak sprawy
Ek I-7635/00284/07
Data wydania
2007-09-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika , Wydział Ekologii pok. 013, ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08