Numer wpisu
372/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanego na terenie działki nr 4848/7, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rzecznej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00274/07
Data wydania
2007-08-31
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnickie Służby Komunalne, ul. Jankowicka 41 B; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologi Referat Ochrony Środowiska, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08