Numer wpisu
373/B/2007
Dotyczy
Wydano zezwolenie na usuniecie 4 szt. drzew gat. wierzba z terenu działki przy ul. Rudzkiej nr 2695/120 w związku z budową obiektu budownictwa wielorodzinnego
Znak sprawy
Ek I-7635/00288/07
Data wydania
2007-09-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
AWIM INWEST mgr Róża Korbel ul. Wiejska 4, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013 ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08