Numer wpisu
374/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1911/192, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej w Rybniku - Zamysłów.
Znak sprawy
Ek I-7635/00101/07
Data wydania
2007-09-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08