Numer wpisu
377/B/2007
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00071/07
Data wydania
2007-09-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Vacat Sp. z o.o., ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08