Numer wpisu
379/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 938/118 i 1063/118, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku – Zamysłów.
Znak sprawy
Ek I-7635/00279/07
Data wydania
2007-09-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08