Numer wpisu
380/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4302/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00318/07
Data wydania
2007-10-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma MIKO SPÓŁKA CYWILNA Beata i Paweł Uliasz, ul. kpt. Leopolda Janiego 29 B; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08