Numer wpisu
382/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 2356/248, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00312/07
Data wydania
2007-09-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma RETTIG HEATING Sp. z o.o., ul. Przemysłowa; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08