Numer wpisu
384/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 721/110, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kornela Makuszyńskiego 33 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00296/07
Data wydania
2007-09-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08