Numer wpisu
385/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1961/19, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Webera 8 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00276/07
Data wydania
2007-09-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 43-92-023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08