Numer wpisu
386/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu drzewa i 15, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 4271/305 i 4272/305, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Żwirowej 24 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00310/07
Data wydania
2007-09-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Natalia Nowak, ul. Modrzewiowa 31; 44 - 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27