Numer wpisu
389/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1528/90, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Składowej w Rybniku - Chwałowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00321/07
Data wydania
2007-10-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27