Numer wpisu
390/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 2106/81, 2196/69, 2216/67, 2365/68, położonych przy ulicy Wrębowej 3 c, 5 d, 7 a, 17 b, 17 c, 19 w Rybniku - Niedobczyce.
Znak sprawy
Ek I-7635/00301/07
Data wydania
2007-09-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wrębowa” Sp. z o.o., ul. Wrębowa 19; 44 - 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27