Numer wpisu
393/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 873/37, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 248 B w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00308/07
Data wydania
2007-09-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27