Numer wpisu
395/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunku olsza czarna, zlokalizowanych na terenie działki nr 2610/278, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00290/07
Data wydania
2007-09-05
Nazwa organu
Przezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27