Numer wpisu
396/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. trójzrostu drzewa gatunku żywotnik wschodni, zlokalizowanego na terenie działki nr 1298/66, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 47 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00307/07
Data wydania
2007-09-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27