Numer wpisu
397/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 3514/70, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 49 B w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00316/07
Data wydania
2007-10-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizycznej
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27