Numer wpisu
399/B/2007
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00074/07
Data wydania
2007-09-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Złomrex Metal Sp. z o.o., ul. Zielona 26, 42-360 Poraj
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy punktu skupu przy ul. Kłokocińskiej 51
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27