Numer wpisu
400/B/2007
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00076/07
Data wydania
2007-09-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
F.H.U. JULINAT Anna Prus, ul. Dąbrówki 26, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy punktu skupu przy ul. Dąbrówki 26
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27