Numer wpisu
401/B/2007
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00073/07
Data wydania
2007-09-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
TB Steel Sp. z o.o., ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Uwagi
Dotyczy punktu skupu przy ul. Niemcewicza 14
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27