Numer wpisu
402/B/2007
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00070/07
Data wydania
2007-09-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PPH "Utex" Sp. z o.o., ul. Podmiejska 1, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27