Numer wpisu
403/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek nr: 3794/150 i 3805/150, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Świętego Józefa w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00326/07
Data wydania
2007-10-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27