Numer wpisu
405/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 115 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1259/19, 1261/19, 1276/22, 1277/22, 1278/22, 1279/22, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicach: Łącznej i Borki w Rybniku - Orzepowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00353/07
Data wydania
2007-10-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27