Numer wpisu
407/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2888/162, 2890/142, 2893/177, 2894/177, 3160/177, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicyJózefa Rymera w Rybniku - Niedobczyce.
Znak sprawy
Ek I-7635/00306/07
Data wydania
2007-10-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma OPA - ROW Sp. z o.o., ul. Józefa Rymera 40 c; 44 – 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27