Numer wpisu
410/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 212/22 i 824/2, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Obywatelskiej i Przewozowej w Rybniku - Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00356/07
Data wydania
2007-10-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Oddział KWK Chwałowice, ul. 1 Maja 26; 44 - 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27