Numer wpisu
411/B/2007
Dotyczy
Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00083/07
Data wydania
2007-10-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Bogumiła Babczyńska-Kubek, ul. Basztowa 32, 44-217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy gabinetu stomatologicznego
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28