Numer wpisu
413/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 59 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 570/280, 3339/281, 4976/281, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Dworcowej nr: 6, 8, 10, 17 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00273/07
Data wydania
2007-11-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
POLSKIE KOLJE PAŃSTWOWE Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Dworcowa 3; 40 – 012 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28