Numer wpisu
414/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 2688/328, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wroniej 30 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00348/07
Data wydania
2007-10-31
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28