Numer wpisu
415/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1007/16, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00346/07
Data wydania
2007-10-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Handlowo – Usługowa Andrzej Stanek, ul. Kościelna 9; 44 – 213 Książenice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28