Numer wpisu
417/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 4490/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jadwigi i Feliksa Białych w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00364/07
Data wydania
2007-11-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. ODDZIAŁ CENTRUM ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACJI W KATOWICACH, ul. Ks. Damrota 23; 40 – 022 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja postępowania
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28