Numer wpisu
421/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 305/5, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 4 w Rybniku - Niewiadomiu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00358/07
Data wydania
2007-11-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, ul. 3 Maja 12; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28