Numer wpisu
423/B/2007
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00079/07
Data wydania
2007-10-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ZŁOMET S.C. G. Dabrowska, K. Smoleń, ul. Kolejowa, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy dz. nr 4098/216
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28