Numer wpisu
425/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 2031/19, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Mglistej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00329/07
Data wydania
2007-10-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28