Numer wpisu
428/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1167/17 i 1339/36, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych w obrębie boiska piłkarskiego przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00342/07
Data wydania
2007-10-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, ul. Gliwicka 72; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28