Numer wpisu
429/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 140/1, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00376/07
Data wydania
2007-11-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia, ul. Granitowa 132; 43 – 155 Bieruń
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28