Numer wpisu
430/B/2007
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00082/07
Data wydania
2007-10-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Budexrem" Sp. z o.o., ul. Gliwicka 109, 44-207 Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28