Numer wpisu
432/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki nr 1826/37, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Topolowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00380/07
Data wydania
2007-11-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28