Numer wpisu
433/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku daglezja zielona, rosnących na terenie działki nr 1512/266, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka w Rybniku - Kamieniu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00341/07
Data wydania
2007-10-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28