Numer wpisu
434/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 3980/99, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej 43 C w Rybniku - Orzepowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00349/07
Data wydania
2007-10-31
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Marzena i Andrzej Bębenik, ul. Łączna 43 C; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28