Numer wpisu
436/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1425/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 25 B w Rybniku – Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00344/07
Data wydania
2007-10-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Urszula Kowalczyk, ul. Wincentego Kadłubka 25 B; 44 – 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28