Numer wpisu
437/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1, 5m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki nr 2083/145, dzierżawionej przez wnioskodawcę od Miasta Rybnika, położonej przy ulicy Dworek 7 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00379/07
Data wydania
2007-11-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Dworek 7, ul. Dworek 7; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28