Numer wpisu
438/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 694/135, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 17 w Rybniku – Golejowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00390/07
Data wydania
2007-10-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rzymskokatolicka Parafia CHRYSTUSA KRÓLA, ul. Komisji Edukacji Narodowej 15; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28