Numer wpisu
439/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek nr: 4061/208 i 4062/208, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Franciszka Chrószcza w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00385/07
Data wydania
2007-11-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28