Numer wpisu
440/B/2007
Dotyczy
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola rosnącego na działce przy ul. Stawowej 7a
Znak sprawy
Ek I-7635/00415/07
Data wydania
2007-11-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Katarzyna i Adam Wojtas ul. Stawowa 7a, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2, Wydział Ekologii pok. nr 0 13
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28