Numer wpisu
444/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2410/46 i 2412/46, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00381/07
Data wydania
2007-11-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-12-12