Numer wpisu
445/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon jawor, rosnącego na terenie działki nr 2193/175, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 34 w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00391/07
Data wydania
2007-11-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Weronika Oszajca, ul. Józefa Rymera 34; 44 - 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-12-12